කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

104

අද රාත්‍රී 10 සිට හෙට පෙරවරු 8.00 දක්වා කොළඹ 12,13,14හා 15 යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි.හදිසි නඩත්තු කටයුත්තක් නිසා මෙම ජල සැපයුම අත්හිටූවීම සිදුකරන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.මෙම කාලය තුළ කොළඹ 01හා11යන ප්‍රදේශ වලට අඩු පීඩන ජල සැපයුමක් සිදුකරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment