කොළඹ සුපිරි වෙළෙඳ සල්වලත් දිග පෝලිම්…

849

කොළඹ සුපිරි වෙළෙඳ සල්වලත් දිග පෝලිම්… නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමග කොළඹ සුපිරි වෙළෙඳ සල්වලත් දිග පෝලිම් දක්නට විය.

පිංතූරය – නිශාන් එස්. පි‍්‍රයන්ත

කොළඹ සුපිරි වෙළෙඳ සල්වලත් දිග පෝලිම්...
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment