කෝප් සහ කෝපාට සජබ නම් දෙකක්

96

පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටු සභාපති ධුරයට එරාන් වික්‍රමරත්න මහතාගේ නම සහ කෝපා කමිටුව සභාපති ධූරයට කබීර හකීම් මහතාගේ නම සමගි ජන බල පක්ෂ විසින් කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත.ග

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment