ඛනිජතෙල් සම්පත් කෙටුම්පත සම්මතවේ

250

ඛනිජතෙල් සම්පත් සංවර්ධන කෙටුම්පත සංශෝධන සහිතව පාර්ලිමේන්තුවේදී අද සම්මත විය.ඊට අදාල පනත විෂය භාර ඇමැති උදය ගම්මන්පිල මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment