ගල්ගමුවේ ආදරණීය චණ්ඩියාගේ නික්ම යෑම

526

ගල්ගමුව ප්‍රදේශයේ ජීවත් වූ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ නොමඳ ආදරයට පාත්‍ර වූ ‘චණ්ඩි’ හෙවත් තනි දළයා හස්තියාගේ අවසන් කටයුතු කදුරුවාව පරිශ්‍රයේදී සිදුවිය. මේ සඳහා වනජීවී නිලධාරීන් ද එක්ව ප්‍රදේශවාසීන් විසින් ආගමිකවතාවත් සිදු කිරීමේ කටයුතු ද සංවිධානය කර තිබිණි.

ගල්ගමුවේ ආදරණීය චණ්ඩියාගේ නික්ම යෑම

මහා සංඝරත්නය එහිදී ආගමිකවතාවත් සිදුකළ මොහොතක් සහ එම හස්තිරාජයාගේ ජීවත්ව සිටියදී ගන්නා ලද සේයාරුවක් ද මෙහි දැක්වේ. ‘අඳුර විනිවිදව එළිය දකිමු’ වෙබ් අඩවියට හේමන්ත රන්බණ්ඩාර සපයන ලද්දකින් උපුටා ගැනුණි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment