ග්‍රහයෝ පහම එකම රේඛාවක

435

පියවි ඇසින් නිරීක්ෂණය කල හැකි අප සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට අයත් ග්‍රහලෝක වන බුධ, සිකුරු, අඟහරු, බ්‍රහස්පති, සහ සෙනසුරු වසරේ එක් එක කාලයෙ දී මෙම ග්‍රහලෝක වෙන වෙනම රාත්‍රී අහසේ නිරීක්ෂණය කල හැකි අතර, මෙම දිනවල විශේෂයක් වන්නේ මෙම ග්‍රහලෝක පහම එකම රේඛාවක එකවර අහසේ නිරීක්ෂණය කල හැකි වීමයි.

සෙනසුරු ග්‍රහලෝකය තරමක් අහස මුදුනට වන්නට පිහිටා ඇති බැවින් එම ග්‍රහලෝකය හඳුනා ගැනීම තරමක් අපහසු විය හැකි නමුත් ඉතාමත් දීප්තිමත්ව දර්ශනය වන සිකුරු හා බ්‍රහස්පති ග්‍රහලෝක මනසින් යා කරමින් මනඃකල්පිත රේඛාවක් ඇඳීමෙන් අනෙක් ග්‍රහලෝක පහසුවෙන් හඳුනා ගත හැකි වනු ඇත.

චන්ද්‍රයාගේ ආලෝකයේ බලපෑම අවම වන බදාදා (29) දින අලු‍යම අහසේ 4:40 සිට හිරු උදාව දක්වා මෙම සංසිද්ධිය වඩාත් ම පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කල හැකි වේ. පැහැදිලිව ක්ෂිතිජය නිරීක්ෂණය කල හැකි ස්ථානයක සිට නිරීක්ෂණය කරන්නේ නම් මෙම සංසිද්ධිය ජුලි මස පළමු සතිය අවසානය දක්වා ම නිරීක්ෂණය කල හැක. ජුලි මස පළමු සතියෙන් පසු බුධ ග්‍රහලෝකය සූර්යයා ආසන්නයට ගමන් කිරීම නිසා එම ග්‍රහලෝකය නිරීක්ෂණය නොවන නමුත් අනෙකුත් ග්‍රහලෝක 4 අගෝස්තු පළමු සතිය දක්වා ම මෙම රේඛීය පිහිටුමේ පවතින ආකාරය දර්ශනය වේ.

සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය සම්පුර්ණයෙන් පැතලි ආකාරයට සැකසී තිබිණි නම් මේ ආකාරයට ග්‍රහලෝක පිහිටීම නිතර නිරීක්ෂණය කල හැකි වේ. නමුත් සැබවින්ම ග්‍රහලෝක වල කක්ෂ, එකිනෙකට ආනත තල වල පිහිටා ඇති බැවින් ග්‍රහලෝක මේ ආකාරයට රේඛීය පිහිටුමක දර්ශනය වීම කලාතුරකින් සිදු වේ. නැවත මෙලෙස ග්‍රහලෝක 5ක් රේඛීය පිහිටුමක දැකිය හැක්කේ 2040 වසරේ දී ය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment