ගාල්ලේ අරගලය

58

ගෝඨා රනිල් ආණ්ඩුව වහා ඉවත් වන ලෙස බල කරමින් අද පෙරවරුවේ ගාල්ල නගරයේ දී දැවැන්ත විරෝධතාවක් පැවැත්විනි ගාල්ල බස් නැවතුම් පොල ඉදිරිපිට සිට විරෝධතාකරුවන් ගාල්ල නගරයේ සංචාරය කරමින් හෝ ධාරණය වහා ඉවත් වන ලෙස බල කරමින් උද්ඝෝෂණය කළහ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment