ගාලු කොටුවේ අරගලය

120

ගාල්ල ඓතිහාසික කොටු පවුර මත හිඳිමින් ගෝටා රනිල් ආණ්ඩුවට එරෙහිව ජනතාව උද්ඝෝෂණය කරන අයුරු.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment