ගාලු මුවදොර හජ් සැමරුම….

13

ලොව පුරා ඉස්ලාම් ආගමික බැතිමතුන් ඉමහත් බැතියෙන් සමරන හජ් උත්සවය ඊයේට (17දාට) යෙදී තිබිණි. කොළඹ ගාලුමුවදොර පිටියේදී උදෑසන ඉස්ලාම් ආගමික බැතිමතුන් පිරිසක් හජ් සැමරුමට එක්ව සිටි අයුරු.

නිමල් දයාරත්න

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment