ගැරඩි ඇල්ලේ අතුරුදන්වූ සිරුර හමුවේ

403

බදුල්ල ඇටම් පිටිය ගැරඩි ඇල්ලේ ඊයේ දියනාමින් සිටියදී අතුරුදන්වූ 22 හැවිරිදි තරුණියගේ සිරුර අද සොයාගෙන ඇත.ඒ අනුව ඊයේ දියනෑමේදී සිදුවූ අනතුරින් මිය ගිය ගණන පහක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment