ගෑස් අත්‍යවශ්‍ය කරයි

218

එල්. පී ගෑස් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් ලෙස සලකමින් වෙළෙඳ, වානිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා ඇමැතිවරයා විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment