ගෑස් සහනය කොත්තුවෙන් එළියට

93

ගෑස් මිල පහත දැමීමත් සමග කොත්තු, ෆ්‍රයිඩ් රයිස්, බත් පාර්සලය, ෂෝටීස්, ප්ලේන්ටියක මිල පහත දැමීමට තීරණය කළ බව ආපනශාලා හා අවන්හල් හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

ඒ අනුව කොත්තු, ෆ්‍රයිඩ් රයිස්, බත් පාර්සලයක මිල රුපියල් 25කින් ද කෙටි ආහාරවල (රෝල්ස්, පැටිස්, වඩේ ඇතුළු ෂෝටීස්) මිල රුපියල් 10කින් ද ප්ලේන්ටියක මිල රුපියල් 10කින් ද අඩු කළ බව එම සංගමය කියයි.

ප්‍රදීප් ප්‍රසන්න සමරකෝන්

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment