ගිනිගත්හේන ගමක් නාය යාමේ අවදානමක

269

ගිනිගත්හේන රංජුරාව සදසිරිගම ප්‍රදේශයේ නායයෑමේ අවදානමක් මතුව ඇත.

එබැවින් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ නිර්දේශ මත නිවාස 12ක පදිංචි පවුල් 13ක් වහාම ඉන් ඉවත්කිරීමට කටයුතුයොදා තිබේ.

පසුගිය දිනවල ඇද හැලුණු අධික වර්ෂාවත් සමග එම ප්‍රදේශයේ පොළවේ විශාල ඉරිතැලීම්ල නිවාසවල බිත්තිවල ඉරිතැලීම් ඇති වී ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment