ගුරු වර්ජනය අවසන් කරන්න හමුවක් ඉල්ලයි

228

ගුරු වර්ජනය අවසන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ජා කිරීම සඳහා ජනාධිපති හෝ මුදල් ඇමැති සමඟ සාකච්ජාවක් ලබා දෙන්නැයි ලංකා ගුරු සංගමයේ සභාපති ජෝෂප් ස්ටාලින් මහතා ඉල්ලීමක් කර සිටී.

එම සාකච්ජාවේදී අවසන් එකඟතාවයකට ඒමට හැකිවෙනු ඇතැයි හෙතෙම විශ්වාෂය පළ කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment