ගුවන් හමුදා 2 ප්‍රවාහන බළඝනයේ 66 වැනි සංවත්සරය අද

220

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ගුවන් ප්‍රවාහන සේවයේ විශිෂ්ට සේවාවක් ඉටුකරන අංක 02 ප්‍රවාහන බළඝනයේ 66 වැනි සංවත්සරය අදට (01 දා) යෙදී ඇත.

හමුදාමය හා යුදමය අවස්ථාවලදී මෙන්ම දේශීය හා විදේශියව සිදුවූ හදිසි ආපදාවන්හිදීද සිය සක්‍රීය දායකත්වය ලබාදෙමින් මානුෂීය ආධාර ප්‍රවාහනය මෙන්ම විදේශයන් හිදී ආපදාවට පත්වූ ශ්‍රී ලාංකිකයන් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමටද මෙම බළඝනය අතින් සිදුවිය.

මෙම බළඝනයේ පළමු අණදෙන නිලධාරියා ලෙස ෆ්ලටි ලෙෆ්ටිනන් පී.එච්. මෙන්ඩිස් කටයුතු කළ අතර වර්තමාන වැඩබලන අණදෙන නිලධාරි ලෙස විංග් කොමාන්ඩර් එච්. එම්. එම්. සමරකෝන් කටයුතු කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment