ගොඩකවෙල තොරණ සිත්තම් කළ චිත්‍ර ගුරුවරිය විපක්‍ෂ නායක බිරිඳ ජලනිගේ ඇගැයුමට

46

වෙසක් තොරණ ඉතිහාසයේ කාන්තාවක චිත්‍ර නිර්මාණය කළ පළමු තොරණ මෙවර ගොඩකවෙලදී ප්‍රදර්ශනය කෙරිණි. එම චිත්‍ර සිතුවම් කළ පල්ලේබැද්ද මහා විද්‍යාලයේ චිත්‍ර ගුරුවරියක වන වී. ජනනි අළුදෙණිය මහත්මිය අගය කරමින් විපක්‍ෂ නායක බිරිඳ ජලනි ප්‍රේමදාස මහත්මිය තිළිණයක් ප්‍රදානය කළාය. මේ එම අවස්ථාවයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment