ගෝල්ෆේස් පිටිය අසල උද්ඝෝෂණයක්

720

ආණ්ඩුවට එරෙහිව කොළඹ ගාලු මුවදොර පිටියේ උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වේ.මෙම උද්ඝෝෂණය නිසා එම ප්‍රදේශයේ දැඩි රථවාහන තදබදයක් මතුව ඇත.

ගෝල්ෆේස් පිටිය අසල උද්ඝෝෂණයක්
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment