චාල්ස් කුමරුගේ ඇස්ටන් මාටින් රථය ධාවනය වන්නේ සුදු වයින්වලින්

411

බි්‍රතාන්‍යයේ නව රජු චාල්ස් කුමරු භාවිතා කරන 1976 නිපදවූ ඇස්ටන් මාටින් රථය පැට්රල් වෙනුවට ධාවනය වන්නේ වයින්වලිනි. පානය කිරීමට නුසුදුසු වයින් මේ සඳහා භාවිතා කරන බව හෙළි වී ඇත. චාල්ස් කුමරු එම රථයට යොදාගන්නේ සුදු වයින් වර්ගයයි.

 ජපානයේ හිටපු අගමැති සින්සෝ අබේගේ රාජ්‍ය අවමඟුලට වියදම ඩොලර් මිලියන 12 යි

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment