චිත්තවේග පාලනය හා පාසල් සිසුන්ගේ අනාගතය

176

සිසුන්ගේ සමාජ අන්තර්ක්‍රියා සහ සබඳතා හැඩගැස්වීමේදී චිත්තවේගීය නියාමනය තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. නව යොවුන් විය යනු සැලකිය යුතු සමාජීය හා චිත්තවේගීය වර්ධනයක කාලපරිච්ඡේදයක් වන අතර, එම කාලය තුළ පුද්ගලයන් මිත්‍රත්වයන් ගොඩනඟා, සම වයසේ මිතුරන්ගේ පීඩනය සැරිසැරීමට සහ ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරයි. ඵලදායි චිත්තවේග නියාමනය සිසුන්ට මෙම සමාජ ගතිකතාවයන් වැඩි ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවකින් සහ පරිණතභාවයකින් සැරිසැරීමට හැකියාව ලබාදෙයි. නිදසුනක් වශයෙන්, ඔවුන්ගේ හැඟීම් නියාමනය කිරීමට සමත් සිසුන් තම සම වයසේ මිතුරන් සමඟ ගැටුම් සහ එකඟ නොවීම් සමඟ කටයුතු කිරීමට, ගැටුම් සාමකාමීව විසඳා ගැනීමට සහ ධනාත්මක සබඳතා පවත්වා ගැනීමට වඩා හොඳින් සන්නද්ධ වේ. එපමණක් නොව, හැඟීම් නියාමනය සිසුන්ට අන් අය කෙරෙහි සංවේදනය සහ අනුකම්පාව ප්‍රකාශ කිරීමට ඉඩ සලසයි, අර්ථවත් සම්බන්ධතා සහ මිත්‍රත්වයන් පෝෂණය කරයි. අනෙක් අතට, චිත්තවේග නියාමනය සමඟ ගැටෙන සිසුන්ට ඔවුන්ගේ සමාජ සබඳතාවල දුෂ්කරතා අත්විඳිය හැකිය, තනිකම, ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හෝ සමාජ හුදකලා වීමේ හැඟීම් ඇති කරයි.

චිත්තවේග නියාමනයේ ඇඟවීම් පාසල් කාලයෙන් ඔබ්බට විහිදෙන අතර සිසුන්ගේ අනාගත ප්‍රතිඵල කෙරෙහි කල්පවත්නා බලපෑමක් ඇති කරයි. ළමා වියේදී සහ නව යොවුන් වියේදී ලබාගත් චිත්තවේගීය නියාමනය කිරීමේ කුසලතා මානසික සෞඛ්‍යය, වෘත්තීය සාර්ථකත්වය සහ සම්බන්ධතා තෘප්තිය ඇතුළු වැඩිහිටි ක්‍රියාකාරිත්වයේ විවිධ අංශ පුරෝකථනය කරන බව පර්යේෂණ යෝජනා කරයි. ඔවුන්ගේ ආරම්භක වසර තුළ ශක්තිමත් චිත්තවේගීය නියාමනය කිරීමේ කුසලතා වර්ධනය කරන පුද්ගලයින් ජීවිතයේ පසුකාලීනව කාංසාව, මානසික අවපීඩනය සහ වෙනත් මානසික ආබාධවලට ලක්වීමට ඉඩ ඇත. මානසික ආතතිය කළමනාකරණය කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ හැඟීම් ඵලදායී ලෙස නියාමනය කිරීමට ඉගෙන ගැනීමෙන්, සිසුන් වැඩිහිටි වියේදී ඔවුන්ට හොඳින් සේවය කරන ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සහ ඒවාට මුහුණ දීමේ යාන්ත්‍රණයන් ගොඩනඟයි. එපමණක් නොව, පුද්ගලයන් විසින් සංකීර්ණ අන්තර් පුද්ගල ගතිකත්වයන් සැරිසැරීමට, පීඩනය හැසිරවීමට සහ වෙනස් වන තත්වයන්ට අනුවර්තනය විය යුතු සේවා ස්ථානයේ හැඟීම් නියාමනය කිරීමේ කුසලතා ඉතා ඉහළ අගයක් ගනී. ඔවුන්ගේ හැඟීම් නියාමනය කිරීමට හැකි සේවකයින් රැකියා ස්ථානයේ ආතතිය හැසිරවීමට, සගයන් සහ ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ ඵලදායී ලෙස සන්නිවේදනය කිරීමට සහ වෘත්තීය සබඳතා පවත්වා ගැනීමට වඩා හොඳින් සන්නද්ධ වේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, ඔවුන් වෘත්තීය සාර්ථකත්වය සහ තෘප්තිය ලබාගැනීමට වැඩි ඉඩක් ඇත.

මානසික සෞඛ්‍යය සහ වෘත්තීය ප්‍රතිඵල කෙරෙහි එහි බලපෑමට අමතරව, චිත්තවේගීය නියාමනය සිසුන්ගේ පෞද්ගලික සබඳතා සහ වැඩිහිටි වියේදී සමස්ත යහපැවැත්මට ද බලපායි. ඵලදායි චිත්තවේගීය නියාමනය සම්බන්ධතා තෘප්තිය, සමීපභාවය සහ සන්නිවේදන කුසලතා ඉහළ මට්ටම් සමඟ සම්බන්ධ වේ. ඔවුන්ගේ හැඟීම් නියාමනය කිරීමට හැකි පුද්ගලයින් ඔවුන්ගේ සබඳතා තුළ ගැටුම් සහ එකඟ නොවීම් සැරිසැරීමට වඩා හොඳින් සන්නද්ධව, වැඩි සමගිය සහ අන්‍යොන්‍ය අවබෝධය පෝෂණය කරයි. එපමණක් නොව, සමස්ත යහපැවැත්ම සහ ජීවිත තෘප්තිය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේදී චිත්තවේගීය නියාමනය ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ආතතිය සහ නිෂේධාත්මක හැඟීම් කළමනාකරණය කිරීමෙන්, පුද්ගලයන්ට අභ්‍යන්තර සාමය සහ තෘප්තිය පිළිබඳ හැඟීමක් වර්ධනය කර ගත හැකි අතර, එය ජීවිතයේ වැඩි සතුටක් සහ තෘප්තියක් ලබා ගැනීමට හේතු වේ.

සිසුන්ගේ අනාගත ප්‍රතිඵල සඳහා චිත්තවේග නියාමනයේ වැදගත්කම සැලකිල්ලට ගෙන, පාසල් ඔවුන්ගේ විෂයමාලා සහ උපකාරක පද්ධති තුළ මෙම කුසලතා වර්ධනය කිරීමට ප්‍රමුඛත්වය දීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. සිසුන් අතර චිත්තවේගීය නියාමනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා පාසල්වලට යෙදිය හැකි විවිධ උපායමාර්ග තිබේ. මේවාට සමාජ – චිත්තවේගීය ඉගෙනුම් (SEL) වැඩසටහන් විෂයමාලාවට ඒකාබද්ධ කිරීම, සිසුන්ට සිහිය සහ ලිහිල් කිරීමේ ක්‍රම පුරුදු කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම සහ සිසුන්ගේ චිත්තවේගීය යහපැවැත්මට සහායවීම සඳහා උපදේශන සේවා පිරිනැමීම ඇතුළත් විය හැකිය. මීට අමතරව, සියලු මග පෙන්වන්නන්ට පන්ති කාමර ක්‍රියාකාරකම්වලට චිත්තවේගයන් සහ උපායමාර්ග පිළිබඳ සාකච්ඡා ඇතුළත් කළ හැකි අතර, සිසුන්ට ඔවුන්ගේ හැඟීම් ඵලදායී ලෙස ප්‍රකාශ කිරීම සහ නියාමනය කිරීම සඳහා වචන මාලාවක් වර්ධනය කිරීමට උපකාරී වේ. පාසල් තුළ චිත්තවේගීය බුද්ධිය සහ ඔරොත්තු දීමේ සංස්කෘතියක් පෝෂණය කිරීමෙන්, සියලු මගපෙන්වන්නන්ට ඔවුන්ගේ අනාගත සාර්ථකත්වය සහ යහපැවැත්ම සඳහා අඩිතාලම දමා, අධ්‍යාපනික, සමාජීය සහ පෞද්ගලිකව දියුණු වීමට සිසුන් සවිබල ගැන්විය හැකිය.

අවසාන වශයෙන්, හැඟීම් නියාමනය පාසල් සිසුන්ගේ අනාගතය හැඩගැස්වීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ඔවුන්ගේ අධ්‍යයන සාර්ථකත්වයට, සමාජ අන්තර්ක්‍රියා සහ සමස්ත යහපැවැත්මට බලපෑම් කරයි. ඔවුන්ගේ හැඟීම් නියාමනය කිරීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කිරීමෙන්, සිසුන්ට ඔවුන්ගේ අධ්‍යයන කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීමට, ධනාත්මක සබඳතා ගොඩනඟා ගැනීමට සහ වැඩිහිටි විය දක්වා ඔවුන්ට හොඳින් සේවය කරන ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වර්ධනය කර ගත හැකිය. සිසුන් අතර චිත්තවේගීය නියාමනය කිරීමේ කුසලතා ප්‍රවර්ධනය කිරීමේදී පාසල් තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි, ඔවුන්ට නව යොවුන් වියේ සංකීර්ණතා සැරිසැරීමට සහ අනාගතයේ දී දියුණු වීමට අවශ්‍ය මෙවලම් සහ සහාය ලබාදෙයි.

ටී. එම්. එස්. තෙන්නකෝන්
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment