චීනයේ දරුවන් වැඩිපුර ප්‍රසූත කරන මව්වරුන්ට වරප්‍රසාද

219

චීනයේ තරුණ ජනගහනය සීග්‍රයෙන් අඩුවෙමින් පැවතීම නිසා වැඩි වශයෙන් දරුවන් බිහිකරන කාන්තාවන්ට වරප්‍රසාද ලබාදීමට චීන රජය පියවර ගෙන ඇත. ඒ අනුව ඔවුන්ට බදු සහන, නිවාස ණය, අධ්‍යාපන වරප්‍රසාද මෙන්ම මූල්‍යමය ත්‍යාග ලබාදීමට පවා පියවර ගෙන තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment