චීන යුද අභ්‍යාසයෙන් තායිවානයට ගුවන් ගමන් නවතී

291

චීනය තායිවාන ගුවන් කලාපය ආසන්නයේ පැවැත්වූ යුද අභ්‍යාසය නිසා කොරියානු, ඒෂියන් සහ සිංගප්පූරු ගුවන් සමාගම් හි ගුවන් ගමන්වාර කිහිපයක් අවලංගු කිරීමට සිදුවූ බව එම ගුවන් සමාගම් පවසයි.දකුණු කොරියානු ගුවන් සමාගම පවසන්නේ තායිවානයට පියාසර කිරීමට තිබූ සිය ගුවන් ගමන් වාර සියල්ල යුද අභ්‍යාසය පැවැති දින දෙකෙහි අවලංගු කිරීමට සිදුවූ බවය.සිංගප්පූරු ගුවන් සමාගම පවසන්නේ තායිපෙ දක්වා පියාසර කිරීමට තිබූ ගුවන් ගමන් වාර හතරක් අවලංගු කළ බවට.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment