ජගත් පරිසර දිනය අද

102

ජගත් පරිසර දිනය අදට යෙදී තිබේ.”ප්ලාස්ටික් දූෂණය පිටුදකිමු” යන්න මෙවර ජගත් පරිසර දිනයේ තේමාව වී ඇති බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සඳහන් කළේය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment