ජනක රත්නායක පාර්ලිමේන්තුවට…

5494


මහජන උපයෝගී කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජනත රත්නායක මහතා ධුරයෙන් සහ එහි සාමාජිකත්වයෙන් ඉටත් කිරීමට අදාල යෝජනාව පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පුස්තකයට ඇතුලත් කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment