ජනපතිගෙන් මහ නාහිමිවරුනට ලිපියක්

290

අධික විදුලි පරිභෝජනයක් සිදුවන ආගමික සිද්ධස්ථාන වෙත සූර්ය පැනල ලබා දීම, විදුලි ඉල්ලුම කළමනාකරණය, විදුලි සංරක්ෂණය කිරීම යන කටයුතු රාජ්‍ය මැදිහත්වීම මත සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ත්‍රෛනිකායික මහ නාහිමි වරුන් වෙත විශේෂ ලිපියක් යොමු කරමින් පවසයි.ඒ සදහා විදුලි බල අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීමෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, සුනිත්‍ය බල ශක්ති අධිකාරිය සහ ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව ඒකාබද්ධ කොට සකස් කරන බවද සඳහන් කරයි.ඒ අනුව කිසිදු ආගමික, සමාජයීය කටයුත්තක් සදහා බලපෑමක් නොවන අයුරින් කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කරන බවද ජනාධිපතිවරයා පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment