ජනපතිට මාලේ යන්න ගුවන් පහසුකම් දුන්න හැටි

1103

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සහ එම මහත්මියට මාලදිවයින බලා පිටත්ව යාමට ශ්‍රීලංකා ගුවන් හමුදාව ගුවන් යානයක් ලබා දුන්නේ පවතින රජයේ ඉල්ලීමකට සහ ජනාධිපතිවරයාට ඇති බලතල අනුව මෙන්ම ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැති ඇතිව බව ගුවන් හමුදාව සදහන් කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment