ජනපති දෙවැනි ධුරකාලයටත් සැරසෙයි

349


තමා දෙවන ධුරකාලය සඳහාද ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මාධ්‍ය ආයතන හිමිකරුවන් සමග අද පැවති හමුවේදී පවසා ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment