ජනපති ධුර කාලය වසර 05යි-නීතිපති

1126


ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව විධායක ජනාධිපතිවරයාගේ ධුර කාලය වසර පහක් යැයි නීතිපති විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දී ඇත.
ඒ ජනාධිපතිධුරයෙහි ධුර කාලය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වූ පෙත්සම සලකා බැලූ අවස්ථාවේදීය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment