ජනපති පාර්ලිමේන්තුවට

124


2022 අය වැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගීවීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මීට සුළු මොහොතකට පෙර පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියේය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment