ජනපති සමාවට රන්ජන්ගේ අත්සන

179

ජනාධිපති සමාව ඉල්ලා ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමු කරන ලිපියට, අදාල වූ ලියකියවිලිවලට රන්ජන් රාමනායක මහතා විසින් අත්සන් තබා තිබේ .

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment