ජනපති ‘G77 සහ චීනය’ සමුළුවේ රාජ්‍ය නායකයන් සමඟ

69

කියුබාවේ හවානා නුවර පැවති ‘G77 සහ චීනය’ රාජ්‍ය නායක සමුළුවට සහභාගි වූ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කියුබානු ජනාධිපති මිගෙල් ඩියෙස් කානෙල් බර්මියුඩෙස් ඇතුළු ඊට එක් වූ රාජ්‍ය නායකයන් සමඟ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment