ජපානයට නව අගමැතිවරයෙක්

205

ජපානයේ නව අගමැති ලෙස ෆුමියෝ කිෂීඩා මහතා පත්වී ඇත.
ඔහු එරට හිටපු විදේශ ඇමැතිවරයාය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment