ජපානයෙන් යෙන් මිලියන 500 ක්

394

ජපන් ව්‍යාපෘති නොවන ආධාර යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ,ශ්‍රී ලංකාවට ජපාන යෙන් මිලියන 500ක ප්‍රදානයක් ලබාදීමට ජපාන රජය එකඟතාවය පළකර තිබේ.
ඒ ,ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රජයේ රෝහලේ බෝ නොවන රෝග සත්කාර පහසුකම් වර්ධනය කිරීම සඳහාය .
මෙම ප්‍රදානය ශ්‍රී ලංකා රජයේ ඉල්ලීමට අනුවලබාදෙන්නේය.
මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශ ලේකම් කේ. එම් මහින්ද සිරිවර්ධන මහතා සහ ජපාන රජයේ තානාපති, මිසුකොෂි හිදෙයකි මහතා විසින් මේ හා සම්බන්ධ ලේඛන හුවමාරුව කරනු ලැබීය.

usg

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment