ජර්මනියේ ඇමෙරිකානු කඳවුරේ කොඩි සොරකම් කර ප‍්‍රාන්ත කොඩියක් ඔසවලා

59

ජර්මනියේ පිහිටි ඇමෙරිකානු හමුදා අශ්වා රෝහක බළකා මූලස්ථානයේ ඔසවා තිබූ ජර්මානු සහ ඇමෙරිකානු කොඩිය සොරකම් කර ඇත. එම කොඩි වෙනුවට ඇමෙරිකානු ප‍්‍රාන්ත කොඩියක් ඔසවා තිබේ. මෙම ක‍්‍රියාව සිදු කළ සෙබළා මෙතෙක් සොයා ගෙන නැත.

advertistmentadvertistment