ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවෙන් මහජනතාව වෙත කෙරෙන දැනුම් දීමක්

1708

මෑතකාලීනව ශ්‍රී ලංකා ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව සම්බන්ධයෙන් පළවූ ප්‍රවෘත්ති වාර්තා හේතුවෙන් මහජනතාව අතර ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව පිළිබඳව යම් දුරවබෝධයක් ඇතිවී තිබෙන බව නිරීක්ෂණය වී ඇතැයි ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව ඊයේ (15දා) නිවේදනය කළේය.

ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකා ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව, ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ පූර්ණ පරිපාලිත සමාගමක් බවත් මේ සම්බන්ධයෙන් පළවූ වාර්තා මගින් කියවෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නියාමන උපදේශය ප්‍රකාරව ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව විසින් ශ්‍රී ලංකා ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව අත්පත් කර ගැනීමේ යෝජිත ක්‍රියාවලියට අදාළ තොරතුරු බවත් එහි දැක්වේ.

එසේම, ස්වේච්ඡා විශ්‍රාමික ක්‍රමයක් හා මෙහෙයුම් අත්හිටුවීමක් සම්බන්ධයෙන් සංසරණය වන තොරතුරු හුදෙක් ශ්‍රී ලංකා ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවට පමණක් අදාළ වන අතර ඒවා ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවට අදාළ වන කරුණු නොවේ. මෙම තීරණය මගින් ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ ස්ථායීතාවයට කිසිදු බලපෑමක් ඇති නොවන බව අවධාරණය කිරීමට කැමැත්තෙමු.

මෙම කරුණු පැහැදිලි කිරීම මඟින් ඇතිවී තිබෙන යම් ව්‍යාකූලතාවයක් දුරු කෙරෙන බව අප විශ්වාස කරන අතර ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ ස්ථායීතාවය හා මෙහෙයුම් අඛණ්ඩතාව තවදුරටත් සහතික කිරීමට අපි මෙය අවස්ථාව කර ගනිමු, යැයි ද එහි සඳහන්ව තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment