ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍රයට පිටින් යන ෂෙඩ්වලට වැඩ වරදී

178

ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍රයට පටහැනිව ක්‍රියා කරන ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලට ඉන්ධන සැපයුම අත්හිටුවීමට හෝ එම ඉන්ධන පිරවුම්හල් වෙත ලබාදී ඇති බලපත්‍රය අත්හිටුවීමට පියවර ගන්නා බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසයි.

රට තුළ ඉන්ධන සැපයීමේ ක්‍රමවේදය වඩාත් විධිමත් කිරීමේ අරමුණින් හඳුන්වා දුන් ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍රය (භත්‍ඡ) ක්‍රියාත්මක කරවීමේදී ඇතැම් පිරවුම්හල් ලබාදී ඇති මාර්ගෝපදේශවලට පටහැනිව කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගැනීමට සිදුව ඇතැයි ද ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

ඒ අනුව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ අලෙවි කාර්යාංශය මගින් නිකුත් කරන ලද අංක 1058, අංක 1060 සහ අංක 1071 දරණ චක්‍රලේඛ ඔස්සේ මීට අදාළ උපදෙස් සියලුම බෙදුම්කරුවන් වෙත නිකුත් කර ඇත.

සුජීව තත්සර

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment