ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍රයට ආදායම් බලපත

1227

ජාතික ඉන්ධන අවසර පත් සදහා වාහනයේ චැසි අංකය ඇතුලත් කර ලියාපදිංචි වීමට නොහැකි වූ වාහන හිමියන්ට අද සිට තම ආදායම් බලපත්‍ර අංකය භාවිතා කර ලියාපදිංචි වීමට හැකි බව විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමති කංචන විජේසේකර මහතා පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment