ජාතික රෝහල ඉදිරිපිට ජනතාව කෑ ගසති

400

ගෝටා ගෝ ගමට එල්ල වූ ප‍්‍රහාරයයෙන් තුවාල සිදුවූ පිරිස් ඇතුලත් කරන ලද කොළම ජාතික රෝහල ඉදිරිපිට එම තුවාල කරුවන්ගේ ඥාති හිතවතුන් පැමැණ ආණ්ඩුවට එරෙහි උද්ඝෝෂණයක් ආරම්භ කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment