ජීප් රියක් දුම්රියක ගැටේ

424

මීගමුව පෙරියමුල්ල දුම්රිය හරස් මාර්ගයේදී ජීප් රථයක් දුම්රියක ගැටී පුද්ගලයින් 06ක් තුවාල ලබති.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment