ජීවිතය අයදින ජන විරෝධය

81

ගාලු මුවදොර ඊයේ දහවල්

ගාලු මුවදොර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට අරගලයේ නිරතව සිටින තරුණ පිරිස ඊයේ (2) දහවල උද්ඝෝෂණයේ සිටි අයුරු.

සමන් රණවීර

ජීවිතය අයදින ජන විරෝධය
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment