මංගලගේ අවසන් ඡායාරූපය….

301

ජුලි 25 වැනිදා පැවැති මාධ්‍ය හමුව අවසානයේ නෝ කොමෙන්ට්ස් යැයි පවසමින් සමරවීර මහතා හමුව අවසන් කළ අයුරු. මේ ඔහුගේ අවසන් ප‍්‍රසිද්ධ ඡායාරූපයයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment