ටියුනිසියාව රාජ්‍ය විරෝධී රූපවාහිනි සේවා තහනම් කරයි

51

ටියුනිසියා රජය රාජ්‍ය විරෝධී රූපවාහිනි සේවා වසා දමා ඇත. එක් රූපවාහිනියක් ජනපතිට එරෙහි කවියක් ප‍්‍රචාරයකර තිබේ.

රාජ්‍ය විරෝධී කටයුතුවලට සම්බන්ධ රූපවාහිනි සහ මාධ්‍ය ආයතන වසා දමන බව රජය කල්තියා ප‍්‍රකාශකර තිබුණි.

සංස්කරණය – කීර්ති වර්ණකුලසුරිය

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment