ටියුෂන් වලට අවසර

159

නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව අද සිට අපොස සාපෙළ සහ උසස් පෙළ විභාග සඳහා උපකාරක පන්ති සියයට පනහක් පමණ සිසුන් සහභාගී කරවා ගෙන පැවැත්වීමට අවසර ලබා දී ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment