ඩලස් ජනපති සටනට

682


ජනාධිපතිධුරය සඳහා තරග කරන බව හිටපු අමැති ඩලස් අලහප්පෙරම මහතා පවසයි.ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තවේ ජනාධිපතිධුරය සඳහා නාම යෝජනා කැඳවූ පසු තම නාම යෝජනාවද ඉදිරිපත් කරන බව සඳහන් කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment