ඩ්‍රෝන යානා සඳහා ගුවන් අධිවේගී මාර්ගයක්

383

ඩ්‍රෝන යානා සඳහා ගුවන් අධිවේගී මාර්ගයක් බි්‍රතාන්‍යයේ දී ලබන ජුනි සහ ජූලි මස අතරතුරදී විවෘත වන බව විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරයි.

බි්‍රතාන්‍යය තුළ නියමුවන් රහිත ඩ්‍රෝනවලින් අධිවේගී බෙදාහැරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට මෙම අධිවේගී මාර්ගය භාවිතා කරනු ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය පවසයි. ඩ්‍රෝන සඳහා මෘදුකාංග සපයන සමාගමක් වූ ඇල්ටිටියුඩ් එන්ජල් නිර්මාණය කර ඇති සැතපුම් 165 ක් පුරා දිවෙන මෙම ගුවන් මාර්ගය කොවෙන්ටි්‍ර සහ මිල්ටන් කේන්ස් නගර යා කරනු ලබයි. ඇරෝ කුලුනු 30 ක් මත මෙම ගුවන් මාර්ගය අඩි 400 ක් ඉහළ අහසේ නිර්මාණය වී ඇති බවත් එම කුලුනු මගින් ඩ්‍රෝන පාලනය වන බවත් ඇල්ටිටියුඩ් එන්ජල් සමාගම සඳහන් කරයි. මෙම ගුවන් මාර්ගය තුළ ආරක්ෂිතව ඩ්‍රෝන යානා පියාසර කළ හැකි බවත් යානා පියාසර කරවීමට මිනිස් නියමුවන් අවශ්‍ය නොවන බවත් ඇල්ටිටියුඩ් එන්ජල් සමාගම ප්‍රකාශ කළේය. එක් කුලුනකට සැතපුම් 2.5 ක සංඥා පරාසයක් තිබෙන බවද එම සමාගම පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment