ඩෙංගු මඩින්න ගත්තු තීරණය

56

ඩෙංගු අධිවසංගත තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ අවදානම සැලකිල්ලට ගෙන විශේෂ ඩෙංගු මර්දන දිනයක් ලෙස අද (25) දිනය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment