ඩොලරයේ අගය මෙහෙමයි

476

ශ්‍රීලංකා මහ බැංකුව විසින් ඇමරිකානු ඩොලරයේ මිළ ගණන් අද (23) දින ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.
ඒ අනුව එහි ගැණුම් මිළ සඳහන්ව ඇත්තේ 356.67ක් ලෙස වන අතර විකුණුම් මිළ සඳහන්ව ඇත්තේ රුපියල් 367.39ක් ලෙසය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment