ඩොලරයේ අද අගය

612


ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද දිනයේ ප්‍රකාශයට පත් කළ විනිමය අනුපාත අගයන්ට අනුව ඇමෙරිකානු ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රුපියල් 364.73ක් ලෙස සඳහන් කර ඇත.ගැනුම් මිල රුපියල් 354.76කි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment