ඩොලරයේ අද අගය

580

මහ බැංකුව අද නිකුත් කළ විනිමය අනුපාත අගය අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 357 .85 කි.විකුණුම් මිල රුපියල් 368. 49 කි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment