ඩොලරයේ අද අගය

4428

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද විනිමය අනුපාත අගය අනුව ඇමෙරිකානු ඩොලරයේ ගැනුම් මිල ගැනුම් මිල රුපියල් 299.87 කි.විකිණුම් මිල රුපියල් 314.98 කි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment