ඩොලරයේ අද මිල

16936

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද නිකුත් කළ විනිමය අනුපාත අගය අනුව ඇමෙරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 297.28කි.විකුණුම් මිල රුපියල් 314.38යි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment